Kutsal Kadın’la Buluşmak

free-your-mind1Tarihte ve mitolojide çok çeşitli yüzlerle tanıdığımız (İsis, Afrodit, Meryem vb kadın figürleri) kadın ruhsallığının mertebelerinin en üst kademesinden bahsedeceğiz. Beden, Duygu, Akıl mertebelerinin ardından Kutsal (ya da Ruhsal) boyuta ulaşmış kadın. İnsanın ruhunun “Kadın Yarısı” olan bu varlık boyutu erkek olsun kadın olsun her birimiz için buluşulması gereken bir insanlık idealidir. Ancak bu ideal kara bir propagandayla gölgelenmiş durumdadır. Özellikle de bedene endekslenmiş söylemlerle…

(Laura Marie’nin bir yazısından tercüme edilmiştir. Lütfen sadece link vererek paylaşınız ve metne ilave ya da eksiltme gibi müdahalelerde bulunmayınız)

Neden bütün kadınlar kendi Kutsal Kadınlıklarıyla buluşmak zorundalar?

Geçmişten bu yana, Kadın büyük sorgulamaların, hayranlıkların konusu olmuştur. Öte yandan, günümüzde bile birçok ülkede en büyük haksızlıkların, despotlukların ve baskıların da hedefidir. Ülkeye, kültüre, uygarlığa, modaya, inanca, döneme göre kadın ya tapılmış ya da reddedilmiş, kendini gösterebilmiş ya da saklanmış, kendine ifade edebilmiş ya da susmaya zorlanmış, zevk vermiş ya da duyguları sakatlanmış, cinsel obje olmuş ya da cinselliği elinden alınmış. Çalışırsa parmakla gösterilmiş, çalışmazsa da. Eğer seksi ise parmakla gösterilmiş, öyle değilse de. Güzelse de göze batmış, değilse de. Sonuç olarak, kadın olarak doğup da belli bir rahatsızlık hissi, bir travma hali yaşamamak hiç kimse için mümkün değildir. Kadın bu durumu çocukluğundan, özellikle de ergenlikten itibaren hisseder ve ülkesine, hakim dine, toplumdan (ruhsallıkla tanışmamış diğer erkek ve kadınlardan) gelen baskılardan kurtulma becerisine göre, bu hali sürer ya da sürmez.

sexy-girls-partyDişi Ruh (ya da Enerji) uzun zaman ayaklar altına alındı, yok sayıldı, saygı görmedi. Bunu da en başta dinleri yönetmeye (!!!) kalkan, hatta bazılarını da bizzat uyduran, güç arayışındaki erkekler yaptılar. Sonuçta kadın her zaman kötülendi, şeytanileştirildi, kendi içlerindeki Kutsallıkla tanışmamış erkeklerin isteklerini tatmin için fahişeliğe zorlandı.

pub-guessBugün dahi modern toplumlarda kadınla ilgili mesajlar belirsizdir. Bir yandan kadının aşırı cinsel çekiciliği reklamla, medyayla, pornoyla, şarkı klipleriyle, kısaca genç bir kızın küçük yaştan başlayarak karşısına çıkan imajlarla cesaretlendirilmekte. Kız çocuğu şu mesajla büyüyecektir: Erkeklerin ilgisini çekebilmek, başarılı olmak, “sevilmek” için (dikkat, bu sevgi, yüzeysel ve sahtedir. Ancak bunun kadını mutlu edeceği zannı yaratılır), seksi bir varlık olması, erkeklerin hoşuna gitmesi gerekir. Bu iki şart kadının bir koca bulması, bir iş sahibi olması, popülerlik ve maddi başarı kazanması için anahtardır. Gerisi önemli değildir. Erkeklerin o “meşhur” bakışından kaynaklanan bu durum, küçüklükten itibaren kadınlar arasında rekabet şekline bürünürerek huzursuz ve akıl sağlığı için zararlı bir atmosfer oluşturur.

Öte yandan kadın, toplum tarafından seksi olmaya zorlandığı andan itibaren de parmakla gösterilir, alay konusu edilir, sonu üzücü hikayelere konu edilir ve açıkça kullanılır. Elbetteki bunlar üstü kapalı şekilde olup bitmektedir. Toplum ve medyalar, kadınsanız güzel ve seksi olmanın, erkekseniz de güzel kadınlarla çevrili olmanın insanı mutlu edeceği zannını yaymak için çalışır. Erkekler ve kadınlar asla erişilemeyecek bir mutluluk peşinde koşmaya ve hep daha çok tüketmeye itilir.

drunk-lady
Alkolle tüketilmiş…

Erkeklerin çoğu, genç yaştan başlayarak kadınlarda yarattıkları bu rahatsızlığın farkında değildir. “Kutsal Erkekle Buluşmak” başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi, onlar da toplumun ve üzerlerine çöken ağırlığın kurbanıdırlar. Çünkü onlar da çocukluklarından itibaren babalarından, arkadaşlarından ve medyadan aldıkları rol modelinin kurbanıdırlar. Birçok kadın bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde, erkek bakışına, onayına, diğer kadınlarla kıyaslanmaya ve daha “seksi” bir kadın için terkedilme, aldatılma korkusuna, bağımlı halde yaşamaktadır. İçsel değerleri ne olursa olsun, kadınlar daha genç ya da çekici bir “beden” için terkedilme tehdidini her zaman hissederler. Madem ki toplumda dış cazibe önemlidir, kadınlar içselliklerini, ruhlarını ve yaşam misyonlarını ihmal edecek ve buna yatırım yapmayı seçeceklerdir.

Bunun aksi durumda olan ve bu modeli reddeden kadınlarsa kadınlıklarını, cazibe, cinsellik çağrıştıracak niteliklerini tamamen reddedeceklerdir. Hatta bazıları kadınsı vasıfları olan kadın ve adamları bile reddedecek, bu modelin yarattığı itilme ile, boyun eğmemeye çalışacak, böylece ne yazık ki, bitmek bilmez bir direnç ve iç çatışma yaşayacaklardır.

dispute-couple2Sonunda, kadın şunu anlamakta zorlanmaktadır: Bir yandan aşırı cazibe desteklenmekte, öte yandan, evlendiğinde bu cazibe erkeği tarafından reddedilmektedir. Kaldı ki, bu erkek diğer kadınlarda aynı aşırı çekiciliği aramaya devam etmektedir. Kadın bunu anlamaz ve rahatsız olur: “Neden eşim öteki kadınlarda benim dönüşmemi asla istemediği bir şeyi arıyor?” Bu soru gerçektende kadında son derece tatsız bir ruh hali, çatışma, üzüntü yaratarak birlikteliği bozmaya başlar. Hatta kıskançlık krizlerinin nedeni de, kadının “onurlandırılmadığını” düşünmesidir. Ayaklar altına alınmış, kim olması gerektiğini bilmez halde, tükenmiş, başkalarının bakışlarını bir tasma gibi boynunda hisseder, toplumun dayattığı model tarafından ezilir.

Kadınlar, erkeklerin, dinlerin, toplumun, modanın, ülkenin ne istediğine göre hareket etmeye çalıştıkça kurban durumuna düşerek acı çekeceklerdir.

Kadın salt dış kriterlerle ya da “kendisinden beklenilen şeylere göre” tanımlanamaz. Her ne kadar erkeklerin bunda büyük rolü ve sorumluluğu varsa da, kendileri, erkekler, çocuklar ve dünya için yıkıcı bir sürece girmemek de kadınların sorumluluğundadır.

Bugün birçok kadın, para, şöhret, zafer ve başarı için herşeyi göze almaya hazırdır. Bu sayfada gördüğünüz aşağılayıcı resimlerdeki kadınların hiçbiri bu reklamlara ve kliplere zorla dahil edilmemiştir. Şöhret arzusunun kör ettiği bu kadınlar, başkalarının bakışlarının, ilgi ihtiyacının ve içsel çalışmayı, kişisel gelişimi ve bilgelik arayışını teşvik etmeyen bir toplumun kurbanlarıdır. Bu toplum tam aksine, yüzeyselliği, aptallığı ve şuursuzluğu destekler.

Her kadın dünyamızın evriminde rol sahibidir. Bireysel varlığı üzerinden erkeklere ve dünyaya bir mesaj vermektedir. Her kadın, kendinden önce bizim haklarımız ve saygınlığımız için mücadele etmiş kadınların hayatlarını onurlandırır ya da ayaklar altına alır. Her kadın Dünya’ya verilmiş bir mesajdır.

Kutsal Kadına Dönüş

Nedir öyleyse “Kutsal Kadın”? (ya da “Tanrısal Kadın”, ingilizcede “Divine Feminine”)

divine-feminine4Bundan kasıt Gerçek Kadın Özüdür. Yukarıdaki kriterlerle tanımlamaya çalıştığımız şekliyle “Kadınlık” değil… Kutsal Kadınlığıyla buluşmayan kadın tam anlamıyla mutlu, doygun, gelişmiş ve hepsinden önemlisi, ÖZGÜR olamaz.

Dişi Enerji ya da Ruh, tanrısal yaratılışın dişi gücüdür. Dişi Enerji Işıktır, Sevgidir, Güzelliktir ve bütün varlıkları saran sonsuz Şefkattir. Her birimizde farklı oranlarda Erkek ve Dişi Enerji vardır.

Her birey kendindeki dişil enerjiyi en yüksek derecede onurlandırmalı ve beslemelidir. Çünkü bu enerji toplumun ve batıl inançların eski modellerini gerçekten temizleyebilir ve onların yerini alabilir. Dünya çapında giderek daha çok kadın mevcut sistemin kendilerine uygun olmadığını anlıyor, gerçek özlerini ifade edebileceklerini hissediyor ve kadını onursuzlaştıran kalıplara girmeyi istemiyor. Çok sayıda erkek de, kendi Kutsal Erkekliklerine uyanıyor. Hassaslıktan ve iyilik yapmaktan utanmıyor. Güçlerini yardım ve koruma için değil, yıkım için kullanmayı teşvik eden modelleri reddediyor.

Kadınlar “Kutsal Kadın”la nasıl buluşur?

Kutsal Kadın’ın 7 özelliği:

1) Kişisel kıymetinin cinselliği ile hiçbir ilgisi olmadığını anlamıştır.

woman-indian-spiritKutsallığı ile buluşmuş kadın, kimliğini sadece kendisinin tanımlayabileceğini anlamıştır. Kıymetinin karşı cins için çekici olup olmamasına bağlı olmadığını bilir. Kabul edilmek ve sevgi ihtiyacının karşılanması için bir bedel olarak değil, sadece kendisi arzuluyorsa seksi olur. Sürekli olarak karşı cinsin, hele birlikte olmayı asla arzulamayacağı erkeklerin gözünde seksi olma hapisanesinin tutsağı olmaz. Bu oyuna kapılmış bir kadının eninde sonunda bir kurbana dönüşeceğini bilir. Aksine, o özgür bir kadındır.

2) Diğer kadınlarla rekabete girmeyi istemez.

Kutsal yanıyla tanışmış kadın başka kadınlarla rekabeti arzulamaz. Ancak onlara yardım etme ve destekleme güdüsüyle donanmıştır. Kadın “kardeşlerini” cesaretlendirmek için zayıf yanlarını onlarla paylaşmaktan çekinmez. Onlara tavsiye verir ve bu dünyada kadın, ya da sadece insan olarak ileri gitmeleri için yardım eder. Çatışma durumunda, erkeklerin bakış ve yargılarına rağmen kadınların savunmasını üstlenmeyi bilir.

3) Güç kaybetme korkusuyla kadınlık vasıflarını yadsımaz, aksine onları geliştirir

woman-river-boatKutsallıkla buluşmuş kadın kendi özünü oluşturan kadınsı özelliklerini bilir ve geliştirir. Dişil Enerji, başka özelliklerin yanında, şunları da içerir: şefkat, hassaslık, dinleme, empati, yumuşaklık, duygusal akıl, uyum arayışı, yaratıcılık, iyileştirici güç, başkalarıyla ilgilenme. Bu yanlarıyla gurur duyar ve onları reddetmeye kalkmaz. Erkeklere özenmez. Gerçek gücün, ne fiziksel kuvvetle, ne bağırarak, ne de insanları manipüle ederek elde edilmediğini, ancak ve ancak iç barışla, iç uyumla, güvenle, Sevgi ve özgürlükle elde edildiğini bilir.

4) Dünyaya etki etme kaygısı taşır. Yarattığı etkilerin farkındadır.

Gelişiminin Ruhsal aşamasına ulaşmış kadın, Dişi Enerjisinin gücünü, sahip olduğu ruh şifalandırıcı yeteneği, erkekler üzerindeki dönüştürücü gücü ve Dünya üzerindeki dönüştürücülüğünü farketmiştir. İnsanın ve Dünya’nın sadece Sevgi, dinleme, şefkat ve empatiyle gelişebileceklerini bilir. Kutsal Kadın’ın ilkeleri vardır, tutarlıdır ve kandırılamaz. Kutsallığıyla bütünleşmiş kadın, hayatına girenler erkeklerden başka, karşılaştığı diğer erkekler üzerindeki etkisini bilir. Çevresindeki çocukların ve diğer kişilerin kendisini gözlemleyerek etkileneceklerinin de ayırdına varmıştır. Bu nedenle onlar üzerinde mümkün olan en güçlü etkiyi bırakmaya kararlıdır. Mahatma Gandhi: “Yükselen her ruh, dünyayı da yükseltir” demiştir. Bu kadın da, karşılaştığı herşeyi ışığa dönüştürmek için Sevgi ve ışıkla parlatmak ve eliyle dokunduğu herşeyde olumlu etki yaratmak ister.

5) Bedenini sevmek için erkeklerin bakışına ihtiyacı yoktur.

divine-masculine-feminineKutsal Kadın’la buluşmuş kadın bedenini sever ve kendini sevmek için erkeklerin onayına ihtiyaç duymaz. Bedeninin kutsal bir mabed olduğunu anlamıştır. Başkasının girmesine izin vereceği bu mabedi önce kendisinin kabul etmesi gerektiğini, bunun da moda tanımlar ve kalıplaşmış sosyal kurallarla olamayacağını bilir. Güzelliği herşeyden önce iç güzelliğidir ve gerçekte kim olduğunu dışavurmaktan korkmaz. Dış görünüşü ve tarzıyla kendi beğeni ve zevklerini ifade eder. Olmak istediği kadına ait özellikleri dış görünüşüyle belli eder.

6) Kutsal Erkekle ittifak ve işbirliği arar. Aşk ilişkilerinin ruhsal amacını da anlamıştır.

Ruhsal kimliğiyle tanışmış kadın yanında olmasını istediği erkek hakkında net fikir sahibidir ve hak ettiğinden azı için kendini alçaltmaz. Aslında, kendini bütün hissetmek için kimseye ihtiyacı yoktur, kendi tutkuları, kendi dünyası vardır. Ancak mükemmel içsel uyumunda Kutsal Erkek enerjisiyle buluşmayı diler. Bunun amacının, herbiri ötekinin yukarıya yükselmesine yardım etmeyi arzulayan, birlikte evrimleşmeye, fiziksel, duygusal ve ruhsal vecd’e (extase) yönelmiş iki varlığın güçlü birlikteliğini “doğurmak” olduğunu bilir.

7) Ruhsal bilinç sahibidir ve sürekli gelişmek ister.

woman-aging-beauty1Kutsallığıyla buluşmuş kadın, dünyadaki rolünün ve etkisinin bilincindedir. Sürekli ilerleme ve kendini sorgulama halindedir. Hayat hakkında sorular sorar ve her geçen gün daha iyi biri olmaya çalışır. Bilgeliği arttığı için içsel güzelliği her yıl giderek artar. Yaşlanırken dahi güzelliği kendini aşar çünkü güzellik herşeyden önce enerjidir ve bu görünmez enerji öncelikle içseldir. O da bunu çok iyi anlamıştır. Söz konusu olan kalbin, sevginin, şefkatin ve yumuşaklığın güzelliğidir. Onun ışığı dünyayı ve herbirimizi aydınlatır. Gençliğindeki fiziksel özellikleri değişse de, gücü azalmaz, aksine, tükenmez bilgeliğiyle ve ışığıyla ilham vermeyi sürdürür.

“Kutsal Erkek’le Buluşmak” başlıklı yazıyı da buraya tıklayarak okumanızı tavsiye ederiz.

2 thoughts on “Kutsal Kadın’la Buluşmak”

  1. Geri bildirim: Kutsal Erkek’le Buluşmak |

Yorum bırakın

error: Content is protected !!